Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 09/05/2022 | 10:30  | Lượt xem: 15

Ngày 11/02/2022, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII,XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nội dung chi tiết xem tại đây.