Thông tin tuyên truyền

Triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 08/05/2022 | 17:00  | Lượt xem: 11

Ngày 29/4/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tại đây.