Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển KTXH của thành phố Hà Nội, quận Long Biên, phường Bồ Đề năm 2022
Ngày đăng 18/04/2022 | 08:55  | Lượt xem: 13

Thực hiện Hướng dẫn số 61 - HD/BTGQU ngày 31/3/2022 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về "Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Quận và Thành phố Hà Nội năm 2022", Đảng ủy phường Bồ Đề ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn.

Nội dung chi tiết xem tại đây.