thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc kiện toàn, tuyển dụng Bảo vệ dân phố thực hiện quản lý TTĐT theo đề án giai đoạn 2021-2026 sau khi được UBND quận phê duyệt
Ngày đăng 14/09/2021 | 11:04  | Lượt xem: 865

UBND phường Bồ Đề thông báo về việc kiện toàn, tuyển dụng Bảo vệ dân phố thực hiện quản lý TTĐT theo đề án giai đoạn 2021-2026 sau khi được UBND quận phê duyệt. Nội dung chi tiết xem tại đây.