thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng
Ngày đăng 04/08/2017 | 09:03  | Lượt xem: 400

Thông báo tuyển dụng lao động

Liên đoàn lao động quận Long Biên phối hợp với công đoàn phường Bồ Đề triển khai thống báo về việc tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần cơ khí May Gia Lâm.

Nội dung chi tiết xem tại đây: