thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng
Ngày đăng 02/02/2018 | 10:31  | Lượt xem: 325

Liên đoàn LĐQLB thông gửi thông báo tuyển dụng đến các UBND các phường

Liên đoàn lao động quận Long Biên gửi thông báo tuyển dụng của công ty Nhật bản miniso đến UBND các phường.

Nội dung chi tiết xem tại đây: