thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động
Ngày đăng 31/03/2018 | 12:53  | Lượt xem: 685

Liên đoàn LĐQLB thông gửi thông báo tuyển dụng đến các UBND các phường

Liên đoàn LĐ quận Long Biên gửi đến Chủ tịch công đoàn các phường về việc tuyển dụng lao động tại Công ty CP nhựa cao cấp Hàng không, Công ty TNHH SERMAN, Công ty TNHH Đức Đạt

Nội dung chi tiết xem tại đây : Nhựa hàng không , SERMAN , Đức Đạt