thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động
Ngày đăng 29/07/2018 | 09:49  | Lượt xem: 696

Thông báo tuyển dụng lao động

Phòng LĐTBXH Quận gửi thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp đến người lao động.

Nội dung chi tiết xem tại đây Công ty Thành Hưng , Công ty Hằng Hà.