thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động
Ngày đăng 17/09/2018 | 16:09  | Lượt xem: 700

Thông báo tuyển dụng lao động

Phòng LĐTBXH Quận gửi thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp đến người lao động. Chi tiết xem tại đây