thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động
Ngày đăng 08/01/2019 | 08:30  | Lượt xem: 519

Thông báo tuyển dụng lao động

Liên đoàn lao động quận Long Biên thông báo về việc tuyển dụng lao động tại Du lịch NICOTEX TOUR. Nội dung chi tiết xem tại đây.