thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động
Ngày đăng 17/01/2019 | 08:00  | Lượt xem: 575

Thông báo tuyển dụng lao động

Liên đoàn lao động quận Long Biên thông báo về việc tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Thương mại Việt Tuấn. Nội dung chi tiết xem tại đây.