thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tại Công ty CP Hateco Logistics
Ngày đăng 02/11/2018 | 17:12  | Lượt xem: 377

Thông báo tuyển dụng tại Công ty CP Hateco Logistics

Phòng LĐTBXH Quận gửi thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp đến người lao động

Nội dung chi tiết xem tại đây.