Bài viết chuyên sâu

Bồ Đề quyết tâm đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử
Ngày đăng 21/05/2021 | 12:11  | Lượt xem: 458

Ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn phường Bồ Đề. Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 có nhiều diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo bầu cử phường Bồ Đề đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo nhiều giải pháp để đảm bảo cho ngày bầu cử được diễn ra an toàn.

Ngay sau khi có chỉ đạo của các cấp, Ban chỉ đạo phường đã yêu cầu Trạm y tế phường rà soát, tham mưu xây dựng Phương án phòng chống dịch bệnh Covid 19 phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 12 phương án được Chủ tịch UBND phường phê duyệt cho 12 khu vực bỏ phiếu. Trong đó các phương án sẽ căn cứ đặc điểm tình hình của khu vực bỏ phiếu, xác định rõ lực lượng tham gia, từ đó xây dựng các bước thực hiện phù hợp trước, trong và sau ngày bầu cử; trọng tâm là thực hiện 5K (Khẩu trang, khử khuẩn, giãn cách, không tập trung và khai báo y tế). Đối với các trường hợp cách ly tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà, phương án cũng nêu cụ thể biện pháp thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho những người tham gia công tác bầu cử.

Phương án Phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại khu vực bầu cử số 12, phường Bồ Đề

UBND phường kiểm tra khu vực bầu cử tại Đoàn tiếp viên hàng không

Nhằm tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết và thực hiện phương án phòng chống dịch bệnh Covid 19 khi tham gia bầu cử, Ban chỉ đạo phường cũng đã chỉ đạo niêm yết các phương án được phê duyệt tại 100% khu vực bầu cử; in 12 paner, phát hành 12 đĩa tuyên truyền, hướng dẫn cử tri thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 khi tham gia bỏ phiếu.

Paner tuyên truyền thực hiện 5K tại các khu vực bỏ phiếu

Cùng với việc xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh Covid 19, phường cũng đã bàn giao các trang thiết bị, dụng cụ y tế và phun khử khuẩn cho từng khu vực bỏ phiếu trong ngày 20, 21/5/2021. Đồng thời hướng dẫn các lực lượng tham gia công tác bầu cử thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 được nêu trong phương án.

Các trang thiết bị, dụng cụ y tế bàn giao cho các khu vực bầu cử

 

Phun khử khuẩn tại khu vực bỏ phiếu số 2 và 3, phường Bồ Đề

Trước đó ngày 19/5/2021, phường Bồ Đề cũng đã tổ chức xét nghiệm cho 338 người gồm Ban chỉ đạo phường, các tổ bầu cử và các lực lượng tham gia cuộc bầu cử theo quy định.

Không chỉ xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh Covid 19, Ban chỉ đạo phường đã yêu cầu xây dựng và triển khai lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại các khu vực bỏ phiếu.

Bám sát chỉ đạo của Quận ủy – UBND quận, cả hệ thống chính trị Bồ Đề cùng đồng sức, đồng lòng, quyết tâm để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra an toàn, thành công.