Bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động Công đoàn phường Bồ Đề trong những năm qua
Ngày đăng 30/07/2021 | 14:45  | Lượt xem: 274

Được sự quan tâm chỉ đạo của Liên đoàn lao động quận Long Biên, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân (UBND) phường, cùng sự đoàn kết, tích cực của tập thể đoàn viên, trong những năm qua, Công đoàn phường đã đạt được nhiều kết quả.

Công đoàn Cơ quan Phường Bồ Đề được thành lập vào tháng 4 năm 2006 với 3 chức năng chủ yếu: đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; chức năng tham gia quản lý nhà nước; chức năng tổ chức giáo dục người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Với đặc thù là tổ chức Công Đoàn của cơ quan đầu não phường Bồ Đề mà đoàn viên là những đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và cán bộ, công chức chuyên môn của Ủy ban nhân dân phường. Nhiệm vụ chủ yếu của Cơ quan phường là lãnh đạo, điều hành mọi mặt đời sống, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của phường phát triển vững mạnh. Nên hoạt động của Công Đoàn Cơ quan phường cũng có những nét rất đặc biệt so với các tổ chức công đoàn cơ sở khác.

Trong những năm qua, Công đoàn phường Bồ Đề đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình: tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Triển khai thực hiện các chủ trương công tác của liên đoàn lao động thành phố, quận; Nghị quyết của Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội công đoàn Cơ quan. Tích cực tham gia với cấp uỷ Đảng, Chính quyền phường xây dựng, triển khai các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP địa phương và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động trên địa bàn phường nói chung và của Cơ quan nói riêng. Tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của phường, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan tổ chức chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong Cơ quan; tổ chức thành công hội nghị cán bộ công chức; phát động phong trào thi đua trong toàn thể đoàn viên Công đoàn Cơ quan thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, thực hiện kỷ cương hành chính hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Hội nghị CBCC năm 2021

Công đoàn phường đã thực hiện tốt công tác giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, người lao động với hình thức phong phú như hội nghị, tọa đàm, học tập thực tế các mô hình, tấm gương tiêu biểu trong thực thi công vụ hoặc thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để xây dựng tình đoàn kết gắn bó các cá nhân với tập thể Cơ quan. Kết quả bình xét lao động hàng tháng của các công đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có từ 10% - 15%, hoàn thành tốt nhiệm vụ có từ 85% - 90%, không có đồng chí nào không hoàn thành nhiệm vụ. Công đoàn phường còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như: hiến máu nhân đạo, chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra năm 2020 với số tiền 6.500.000đ, vận động quỹ phòng chống dịch covid 19 được 7.500.000đ.

Ảnh: Công đoàn phường Bồ Đề tổ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung năm 2020    

Ảnh: Công đoàn phường Bồ Đề vận động ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid 19         

Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên được Công đoàn phường chú trọng thực hiện với nhiều hoạt động như: thăm hỏi, động viên công đoàn viên khi ốm đau, gia đình có hiếu hỷ; tổ chức sinh nhật cho công đoàn viên hàng tháng và tổ chức gặp mặt nhân các ngày kỷ niệm như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Quốc tế thiếu nhi 1/6. Nữ công của Công Đoàn phường tích cực tham gia phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", tham gia các hoạt động do Liên đoàn lao động Quận tổ chức như hội thi "Duyên dáng áo dài Việt nam qua ảnh" đạt giải khuyến khích.

Năm 2021, Ban chấp hành Công đoàn phường đã đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng phường khen thưởng 2 tập thể, 36 cá nhân đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” năm 2020. Công đoàn phường Bồ Đề được Liên Đoàn Lao động quận đánh giá đạt danh hiệu “công đoàn cơ sở vững mạnh” năm 2019 và năm 2020.

Để tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được trong thời gian tới, Công đoàn Cơ quan phường xác định tiếp tục là trung tâm đoàn kết để bảo vệ quyền lợi người lao động và động viên cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan phường hăng say thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mô hình mới Chính quyền Đô thị. Tích cực tham mưu cho Đảng Chính quyền, các Đoàn thể trong hệ thống Chính trị xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ANQP địa phương, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể ngày càng vững mạnh, xây dựng phường Bồ Đề văn minh giàu đẹp.