Bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật của Hội CCB phường Bồ Đề nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày đăng 04/03/2022 | 14:15  | Lượt xem: 248

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, tình hình thế giới, khu vực với nhiều diễn biến phức tạp, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến toàn thế giới. Mặc dù vậy, trong 5 năm qua, tình hình kinh tế đất nước, Thủ đô, quận Long Biên, phường Bồ Đề luôn đạt mức tăng trưởng khá, an ninh chính trị - xã hội ổn định là nguồn cổ vũ động viên cán bộ, hội viên CCB phường Bồ Đề phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm kỳ. Trong đó có nhiều kết quả đạt được đáng ghi nhận, cụ thể:

Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ, Hội Cựu chiến binh phường đã chủ động tham mưu tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tham gia học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; Nghị quyết đại hội và các chương trình công tác của Quận và phường. Phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân, đóng góp 62 ý kiến tâm huyết cho cấp ủy, chính quyền trong các kỳ cuộc lớn như Đại hội chi bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXII; cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân hàng năm; việc thực hiện hiệu quả 6 quy chế dân chủ ở cơ sở do quận ban hành. Cùng với đó, hội viên cựu chiến binh phường luôn được tín nhiệm cao, với 88 cán bộ, hội viên được bầu tham gia giữ các chức danh Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể CT-XH từ phường đến tổ dân phố, trong đó 62/88 cán bộ, hội viên là lực lượng nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Hội luôn giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng và quan tâm các hoạt động tình nghĩa thông qua phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"; phong trào 5+1; 8+1. Với 2 tổ vay vốn NHCSXH được duy trì, toàn hội56  hộ vay, số dư nợ đạt trên 3,98 tỷ đồng. Nguồn vốn vay được sử dụng hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống gia đình hội viên, nâng shộ có mức sống khá giàu ngày càng tăng (chiếm trên 70%) không có hộ nghèo. Nhiều loại quỹ trong nhiệm kỳ được cán bộ, hội viên ủng hộ ở mức cao, đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm như quỹ Đề án 03 của Thành Hội với 82,9 triệu đồng; quỹ nghĩa tình đồng đội 75 triệu đồng; quỹ vắc xin, phòng chống dịch Covid-19 là 150 triệu đồng; chương trình triệu phần quà 55 triệu đồng. Hoạt động tình nghĩa được chăm lo chu đáo từ thăm hỏi ốm đau, mừng thọ, phúng viếng cho đến gặp mặt tặng quà trong dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm; Tổng số tiền dành cho hoạt động tình nghĩa trong nhiệm kỳ đạt 214 triệu đồng. Đặc biệt, Hội đã làm tốt việc bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên khi đề nghị cho 84 hội viên hưởng chế độ bảo hiểm y tế CCB; phối hợp với Quân sự đề nghị điều chỉnh mức hưởng 80% BHYT lên mức hưởng 100%  BHYT cho hội viên CCB hưởng chế độ 142 và 62 của Chính phủ; đề nghị tặng kỷ niệm chương CCB Việt Nam cho 300 hội viên.

Phối hợp hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội ở địa phương. Hội đã tham gia thực hiện có hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "Người Hà Nội văn minh, thanh lịch” với 100% gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, kết quả bình xét hàng năm có từ 98 đến 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; 98% hội viên qua đời được gia đình hội viên tổ chức hỏa táng thực hiện tang văn minh tiến bộ. Hội đã đăng ký 5 tuyến đường, ngõ; 2 vườn hoa, tiểu cảnh tự quản, hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh, tham gia giám sát 16 nhà văn hóa TDP, trụ sở Công an phường trong thực hiện nội dung xanh - sạch - đẹp. Hội triển khai các mô hình dân vận khéo theo chủ đề hằng năm của quận, tiêu biểu như năm 2021, vận động 13 hội viên bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ hay tuyên truyền thu thuế nợ đọng ngoài quốc doanh và nợ đọng đất phi nông nghiệp được hơn 60 triệu đồng. Hội cũng thành lập “Tổ cựu chiến binh tham gia tuyên truyền và tự quản giao thông”; “Tổ Cựu chiến binh - thương binh dân vận khéo” phối hợp với công an phường tuyên truyền, đảm bảo trật tự, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông tại các cổng trường học và giải quyết tình trạng thương binh dùng xe ba bánh cản trở công tác GPMB.Trong 5 năm qua, hội viên CCB đã cung cấp 03 tin có giá trị cho công an trong đấu tranh phòng chống ma túy, góp phần đảm bảo ANCT, TTAT-XH trên địa bàn. Phối hợp với cơ quan quận sự vận động nam thanh niên tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển quân hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu với 28 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc. Vận động 16 Cựu quân nhân (CQN) hoàn thành nghĩa vụ tham gia vào hoạt động CLB - CQN tại các tổ dân phố. Hiện có 13 câu lạc bộ CQN với 310 thành viên hoạt động có hiệu quả. Phối hợp với Đoàn thanh niên giáo dục truyền thống cách mạng cho 3.505 thanh niên, học sinh giúp thế hệ trẻ xác định nghĩa vụ và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực học tập, rèn luyện trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Hội cũng giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng.

Trong xây dựng tổ chức, Hội CCB  phường và các chi hội làm tốt công tác quán triệt cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; đoàn kết gắn bó với Đảng bộ và nhân dân, nêu cao trách nhiệm trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức về đường lối của Đảng, chính sách luật pháp của nhà nước gắn với vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên. 100% cán bộ chi hội trưởng, ủy viên Ban chấp hành Hội CCB phường xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo chuyên đề hàng năm học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bình xét phân loại hàng năm, 100% cán bộ, hội viên CCB có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, tổ chức hội, đặc biệt thực hiện Đề án 21 của Thành ủy và Đề án 15 của Quận ủy, đã giảm từ 30 xuống 23 chi hội; kiện toàn 12 cán bộ chi hội trưởng, chi hội phó đúng quy trình, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, sau kiện toàn đội ngũ cán bộ đã đáp ứng yêu cầu hoạt động công tác hội; tuyên truyền vận động kết nạp 257 hội viên vượt chỉ tiêu 200%. Xây dựng tổ chức Hội TSVM theo 4 tiêu chí, trong nhiệm kỳ tất cả các chi hội hàng năm đều đạt TSVM; trên 50% chi hội HTXSNV; Hội CCB phường 5 năm liền được Quận Hội công nhận đạt TSVM. Kết quả thực hiện Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" hàng năm: Hội viên CCB gương mẫu đạt trên 98%; gia đình hội viên CCB được công nhận gia đình văn hóa trên 98%; 100% các chi hội HTTNV, có trên 50% chi hội HTXSNV; Hội CCB phường 5 năm liền được quận Hội công nhân HTTNV.

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB phường Bồ Đề vinh dự được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019; Thành Hội tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”  năm 2016, 2017, cùng với đó là nhiều giấy khen của Quận Hội và HĐTĐKT phường Bồ Đề. Nhiều cá nhân cán bộ, hội viên tiêu biểu được khen thưởng trong Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, trong đó nổi bật là 02 hội viên CCB được Thành phố Hà Nội tặng bằng khen, 01 hội viên được công nhận danh hiệu người tốt việc tốt…

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ qua, Hội CCB phường Bồ Đề đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hội, phát huy vai trò của một Đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng hợp pháp của các thế hệ cựu chiến binh trên địa bàn, đồng thời là lực lượng nòng cốt tin cậy của Đảng; chính quyền và nhân dân phường Bồ Đề.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB