Tin tức - sự kiện nổi bật

Đảng ủy - UBND triển khai nhiệm vụ, quán triệt kỷ cương, công vụ năm 2022
Ngày đăng 04/01/2022 | 10:25  | Lượt xem: 143

Sáng thứ hai, ngày 4/1/2022, tại Phòng họp 3 - UBND, phường Bồ Đề tổ chức họp triển khai nhiệm vụ, quán triệt kỷ cương, công vụ năm 2022

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Luyện –Chủ tịch UBND phường, các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan phường.

Tại hội nghị, các đồng chí cơ quan phường đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – cán bộ tài chính kế toán phường thông qua phương án thu nhập tăng thêm cho CBCC, CB không chuyên trách; quy chế chi tiêu nội bộ; quy trình thanh toán năm 2022; xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2022.

Tại Hội nghị đã ghi nhận 5 ý kiến phát biểu thảo luận góp ý của các đồng chí về quy trình thanh quyết toán năm 2022 cũng như nêu ra một số khó khăn  trong công tác dự toán chi ngân sách 2022.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Chủ tịch UBND kết luận và giao nhiệm vụ như sau:.

1. Giao đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – kế toán tiếp tục rà soát, bổ sung các ý kiến góp ý vào quy trình chi tiêu nội bộ và thực hiện ban hành văn bản chính thức.

2. Về nội dung xây dựng dự toán, chậm nhất ngày 5/1/2021 đề nghị toàn thể các đơn vị, bộ phận chuyên môn hoàn thành việc xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2022 gửi về bộ phận kế toán tổng hợp.

3. Giao 2 đồng chí PCT UBND thường xuyên quan tâm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện quy trình thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định.

4. Về công tác ký thêm lao động hợp đồng, giao bộ phận Văn phòng phối hợp với bộ phận kế toán tham mưu cho đồng chí Chủ tịch UBND chỉ đạo thực hiện.