Tin tức - sự kiện nổi bật

Bồ Đề rà soát các đối tượng chưa tiêm, chưa tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng Covid-19
Ngày đăng 25/01/2022 | 14:29  | Lượt xem: 302

Thực hiện phương án số 04/PA-UBND ngày 20/12/2022 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức chiến dịch tăng tốc tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn quận Long Biên. UBND phường Bồ Đề ban hành thông báo số 42/UBND-YT về việc rà soát người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm, tiêm chưa đủ 3 mũi vắc xin phòng Covid-19.

 

Thực hiện phương án số 04/PA-UBND ngày 20/12/2022 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức chiến dịch tăng tốc tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn quận Long Biên. UBND phường Bồ Đề ban hành thông báo số 42/UBND-YT về việc rà soát người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm, tiêm chưa đủ 3 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 cho 100% người dân từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn phường được tiêm đủ mũi vắc xin hoàn thành trước ngày 27/01/2022. UBND phường đề nghị các tổ dân phố rà soát lại tất cả người dân hiện sinh sống trên địa bàn phường từ 12 tuổi trở lên (kể cả thuê trọ) chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng Covid-19, đôn đốc và mời người dân đi tiêm theo đúng đối tượng. Lập danh sách theo hộ gia đình các trường hợp chưa tiêm, chưa tiêm đủ 3 mũi vắc xin theo quy định gửi về văn phòng UBND phường.

Đồng thời, UBND phường đề nghị nhân dân trên địa bàn phường phối hợp, liên hệ với tổ dân phố cung cấp thông tin tiêm vắc xin; đi tiêm theo đúng thời gian, địa điểm được thông báo.

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 an toàn góp phần đẩy lùi đại dịch!

 

Thu Hà