Tin tức - sự kiện nổi bật

Lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tháng 3 năm 2022 phường Bồ Đề
Ngày đăng 07/03/2022 | 10:42  | Lượt xem: 192

Sáng thứ hai, ngày 7/3/2022, Phường Bồ Đề tổ chức Lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tháng 3 năm 2022.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Bí thư Đảng ủy , các đồng chí trong TT Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại cơ quan phường.

Sau nghi lễ chào cờ, đồng chí Trần Mạnh Tuấn – PCT UBND thông báo kết quả đánh giá cán bộ khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền UBND phường tháng 2/2022. Về kết quả đánh giá cán bộ, công chức tháng 2: Khối Đảng,  Đoàn thể  phường có 8 đồng chí trong diện đánh giá, có 2 đồng chí đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó là đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đoàn thanh niên, đồng chí Hoàng Thị Thanh Mai – Văn phòng Đảng ủy; 6 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; khối chính quyền có 29 đồng chí diện đánh giá, trong đó có 3 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là đồng chí Nguyễn Thị Bảo– Kế toán, đồng chí   Nguyễn Thị Thơm - VPTK, đồng chí Nguyễn Sơn Tùng – CNTT, còn lại 26 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra đồng chí Trần Mạnh Tuấn PCT cũng thực hiện nội dung báo cáo về việc thực hiện kỷ cương hành chính, công tác tự kiểm tra công vụ trong 2 tháng đầu năm 2022 và triển khai quán triệt kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 2/3/2022 của UBND quận Long Biên về việc chuyển đổi vị trí công tác tại các đơn vị thuộc quận Long Biên theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.  

Trong buổi chào cờ đầu tháng, Công đoàn phường Bồ Đề đã tổ chức tặng quà chúc mừng sinh nhật một số đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 3.

Kết luận tại buổi chào cờ, đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Chủ tịch UBND phường chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 như sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiêm túc thực hiện kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động tự kiểm tra công vụ, giao 2 đồng chí PCT thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, gắn với đánh giá cán bộ công chức hàng tháng.

Thứ hai, các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 đánh dấu tháng cuối quý 1, yêu cầu toàn thể bộ phận chuyên môn kiểm soát việc triển khai các kế hoạch công việc của năm 2022, xây dựng đầy đủ báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Thứ ba, giao Văn phòng UBND tham mưu triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch 104/KH-UBND ngày 2/3/2022 theo đúng quy định.