Tin tức - sự kiện nổi bật

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 02 năm 2022
Ngày đăng 28/11/2022 | 09:32  | Lượt xem: 38

Đó là nội dung chính tại buổi giao ban tổ chỉ đạo thực hiện Chương trình 02 ngày 24/11/2022.

Tham dự buổi giao ban có đồng chí Vũ Xuân Tính – Uỷ viên thường vụ, Trưởng Công an phường, đồng chí Trần Mạnh Tuấn – Đảng uỷ viên, PCT UBND phường cùng các đồng chí thành viên tổ chỉ đạo thực hiện chương trình.

Tại buổi giao ban, thư ký tổ công tác đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 02 năm 2022. Theo đó, 13/22 chỉ tiêu của chương trình đã hoàn thành, 9/22 chỉ tiêu đang thực hiện; 41/41 nhiệm vụ, giải pháp được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch.

Phát biểu thảo luận tại buổi giao ban, các đại biểu đã tập trung làm rõ kết quả thực hiện Chương trình 02 năm 2022; đồng thời phân tích tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.

Thay mặt tổ chỉ đạo thực hiện chương trình, đồng chí Trần Mạnh Tuấn – Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch UBND phường đã tiếp thu các ý kiến và yêu cầu thực hiện một số nội dung:

1. Giao thư ký tổ chỉ đạo tổng hợp, bổ sung, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 02 năm 2022.

2. Yêu cầu các đơn vị, bộ phận bổ sung kết quả, số liệu các nội dung phụ trách

3. Chuẩn bị các nội dung xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình năm 2023.