Tin tức - sự kiện nổi bật

UBND phường họp đánh giá, xếp loại CBCC năm 2022
Ngày đăng 28/11/2022 | 09:37  | Lượt xem: 56

Sáng ngày 22/11/2022, tại Phòng họp 3, UBND UBND phường Bồ Đề tổ chức họp đánh giá, xếp loại năm 2022.

Chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Chủ tịch UBND phường cùng toàn thể công chức, lao động hợp đồng UBND phường tham gia cuộc họp đánh giá.

Nội dung đánh giá, xếp loại CBCC năm 2022 được thực hiện theo Công văn số 3493/SNV-TCBC ngày 9/11/2022 của Sở nội vụ Thành phố Hà Nội, công văn số 2315/UBND-NV ngày 16/11/2022 của UBND quận Long Biên về việc đánh giá, xếp loại CBCCVC, LĐHĐ năm 2022.

Tại cuộc họp đánh giá, toàn bộ CBCC, LĐHĐ khối chính quyền đã tự đọc bản đánh giá, xếp loại năm 2022. Các đồng chí đã chủ động nêu ra được những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân để hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Đồng thời, các đồng chí tham dự cuộc họp đã thẳng thắn góp ý, nhận xét đối với các đồng chí, đồng nghiệp.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của các đồng chí trong cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND đánh giá cao tinh thần làm việc của toàn thể các đồng chí CBCC, LĐHĐ; đồng thời giao Văn phòng UBND hoàn thiện hồ sơ, biên bản, các biểu mẫu báo cáo gửi về UBND quận theo quy định.