tin tức khác

Công khai văn bản pháp lý dự án xây dựng 02 tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường Nguyễn Sơn và phố Lâm Hạ đến đường quy hoạch 22m phường Bồ Đề
Ngày đăng 04/11/2021 | 06:45  | Lượt xem: 901

Ngày 9/9/2021, phường Bồ Đề ban hành thông báo công khai các văn bản pháp lý liên quan đến dự án xây dựng 02 tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường Nguyễn Sơn và phố Lâm Hạ đến đường quy hoạch 22m phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo đó, các văn bản pháp lý của dự án nêu trên được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, nhà văn hóa tổ 20+21+22 và trên cổng thông tin điện tử phường. Các văn bản pháp lý được niêm yết gồm:

- Quyết định số 2877/QĐ – UBND ngày 08/06/2021 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng 02 tuyến đường 13.5m theo quy hoạch từ đường Nguyễn Sơn và phố Lâm Hạ đến đường quy hoạch 22m phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội;

- Quyết định số 3174/QĐ – UBND ngày 24/6/2021 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng 02 tuyến đường 13.5m theo quy hoạch từ đường Nguyễn Sơn và phố Lâm Hạ đến đường quy hoạch 22m phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội;

- Công văn số: 1098/UBND – TNMT ngày 14/6/2021 của UBND quận Long Biên về việc chấp thuận bản vẽ ranh giới tỷ lệ 1/500 thực hiện dự án: Xây dựng 02 tuyến đường 13.5m theo quy hoạch từ đường Nguyễn Sơn và phố Lâm Hạ đến đường quy hoạch 22m phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội;

- Bản đồ xác định ranh giới thực hiện dự án ngày 14/6/2021;

- Chỉ giới đường đỏ.

Xem chi tiết tại đây:

1. Quyết định số 2877/QĐ – UBND ngày 08/06/2021 của UBND quận Long Biên

2. Quyết định số 3174/QĐ – UBND ngày 24/6/2021 của UBND quận Long Biên

3. Công văn số: 1098/UBND – TNMT ngày 14/6/2021 của UBND quận Long Biên

4. Bản đồ xác định ranh giới thực hiện dự án và chỉ giới đường đỏ: