tin tức khác

Thông báo lịch tiêm mũi 2 vắc xin AstraZeneca
Ngày đăng 13/12/2021 | 10:21  | Lượt xem: 528

Thực hiện phương án số 3595/PA-TTYT ngày 10/12/2021 của TTYT quận Long Biên về triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 34 cho nhân dân trên địa bàn quận Long Biên; Căn cứ công văn 3597/TTYT-KSBT ngày 10/12/2021 về việc cấp vắc xin phòng Covid-19 của TTYT quận Long Biên. UBND phường Bồ Đề thông báo tới toàn thể nhân dân lịch tiêm mũi 2 vắc xin AstraZeneca, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tiêm: Những người đã tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca tại phường Bồ Đề (có dấu đỏ xác nhận của Trạm Y tế phường) từ ngày 15/09/2021 trở về trước.

2. Thời gian tiêm:

- Sáng ngày 14/12/2021: Tổ dân phố 1 và 2 từ 7h30 đến 8h30; tổ dân phố 3 và 4 từ 8h30 đến 10h30.

- Chiều ngày 14/12/2021: Tổ dân phố 5 và 6 từ 13h30 đến 15h00; tổ dân phố 7 và 8 từ 15h00 đến 16h30.

- Sáng ngày 15/12/2021: Tổ dân phố 10 và 11 từ 7h30 đến 8h30; tổ dân phố 12 và 13 từ 8h30 đến 10h30.

- Chiều ngày 15/12/2021: Tổ dân phố 14 và 15 từ 13h30 đến 15h00; tổ dân phố 18 và 19 từ 15h00 đến 16h30.

- Sáng ngày 16/12/2021: Tổ dân phố 16 và 20 từ 7h30 đến 8h30; tổ dân phố 21 và 22 từ 8h30 đến 10h30.

- Chiều ngày 16/12/2021: Tổ dân phố 23 và 24 từ 13h30 đến 15h00; tổ dân phố 25 từ 15h00 đến 16h30.

3. Địa điểm tiêm: Tại Trường Tiểu học Bồ Đề, số 103-105 phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch, đề nghị người dân đi theo đúng khung giờ đã thông báo (BTC không nhận những trường hợp đến sai giờ), thực hiện khai báo y tế, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và hướng dẫn của nhân viên y tế.

Thu Hà