tin tức khác

Chi bộ cơ quan phường Bồ Đề sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 6/2019
Ngày đăng 05/06/2019 | 14:24  | Lượt xem: 541

Sáng 04/6/2018, tại phòng họp 3 - ủy ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan tổ chức họp định kỳ xây dựng Nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 6/2018.

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến – Uỷ viên thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường,  Bí thư chi bộ chủ trì cuộc họp. Dự họp có toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Hùng phó bí thư chi bộ đọc tài liệu của thông tin nội bộ của Ban tuyên giáo Quận ủy, Thay mặt cấp ủy, đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Bí thư chi bộ đánh giá những nhiệm vụ cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã hoàn thành trong tháng 5 cụ thể:  Thu thuế đất phi nông nghiệp nợ đọng năm 2016 được: 12,3 triệu đồng; ước thực hiện thu hoa lợi công sản là 180,8 triệu đồng; Đã đối chiếu nợ 30 TDP với chi cục thuế, lập danh sách 116TH có số thuế dưới 50 nghìn đồng chuyển chi cục thuế để in sổ bộ và biên lai 2019 về thuế đất phi nông nghiệp ; thường xuyên phối hợp với chi cục thuế quận Long Biên thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn phường. Duy trì thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực trật tự xây dựng, kiểm tra các công trình xây dựng phát sinh trong tháng về việc cấp phép, thông báo khởi công và niêm yết giấy phép (Số công trình đang thi công xây dựng trong tháng là 47 trường hợp, tỷ lệ cấp phép đạt 100%); Xử phạt 02 trường hợp vi phạm quy định vệ sinh môi trường không che chắn, tập kết vật liệu xây dựng sai quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn phường (đã xử lý 101 trường hợp; Công an phường xử phạt 95 trường với tổng số tiền là: 14,2 triệu đồng). Đã hoàn thiện 03 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác nhận 23 thủ tục hành chính không liên thông qua bộ phận một cửa, nhận kết quả 03 trường hợp được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Đảng viên chi bộ tham dự  đầy đủ hội nghị tuyên truyền dảm bảo an toàn giao thông do Đảng ủy phường tổ chức.

Sau khi nghe báo cáo, có 4 ý kiến đóng góp cho dự thảo nghị quyết, nêu những vướng mắc và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tháng.

Tiếp thu các ý kiến và kết luận, đồng chí Bí thư chi bộ đề nghị cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trong tâm tháng 6 cần tập trung

1.Tham mưu chỉ đạo điều hành và thực hiện có hiệu quả thông báo kết luận của 316 của Quận đối với phường Bồ Đề, thực hiện chủ đề năm 2019 của quận “Hành động vì một Long Biên Xanh-Sạch- Đẹp văn minh” và của thành phố về  “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị”;

2. Thực hiện công tác kiểm tra giám sát các chi bộ theo chương trình, kế hoạch năm 2019;

3. Tiếp tục thu thuế xây dựng nhà tư nhân, thu thuế đất phi nông nghiệp, phí và lệ phí và phối hợp trong thu thuế ngoài quốc doanh và hoa lợi công sản trên địa bàn phường;

4. Hạn chế tình trạng lạm chi, đảm bảo chi đúng dự toán được HĐND Phường phê chuẩn giao, quyết liệt thực hiện tiết kiệm chi ngân sách;

5. Quản lý tốt quỹ đất công, các mặt bằng đã cho thuê, thường xuyên rà soát, đôn đốc các cá nhân thuê đất nộp thuế đảm bảo quy định;

6. Thực hiện tốt công tác quản lý môi trường và thực hiện các dự án GPMB trên địa bàn;

7. Duy trì thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực trật tự xây dựng, quản lý đô thị, hoạt động của các tổ khoán quản, triển khai thực hiện các tiếu chí trong xây dựng “Phường văn minh đô thị”, “ Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” trên địa bàn phường; Duy trì thực hiện cơ quan điện tử, mô hình chuẩn bộ phận "một cửa";

8. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, bộ phận. Tự đánh giá theo tiêu chuẩn về xây dựng cơ quan điện tử phường 2019.

Chi bộ đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết tháng 06/2019, không có đảng viên không đồng ý và có ý kiến khác./.

                          Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB