Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
15-LT/PBĐ Lịch tuần 15/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 11/04/2021
14-LT/PBĐ Lịch tuần 14/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 04/04/2021
13-LT/PBĐ Lịch tuần 13/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 28/03/2021
12-LT/PBĐ Lịch tuần 12/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 21/03/2021
11-LT/PBĐ Lịch tuần 10/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 14/03/2021
10-LT/PBĐ Lịch tuần 10/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 07/03/2021
09-LT/PBĐ Lịch tuần 09/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 28/02/2021
08-LT/PBĐ Lịch tuần 08/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 21/02/2021
07-LT/PBĐ Lịch tuần 07/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 14/02/2021
05-LT/PBĐ Lịch tuần 05/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 31/01/2021
04-LT/PBĐ Lịch tuần 04/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 24/01/2021
03-LT/PBĐ Lịch tuần 03/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 17/01/2021
02-LT/PBĐ Lịch tuần 02/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 10/01/2021
01-LT/PBĐ Lịch tuần 01/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 03/01/2021
53-LT/PBĐ Lịch tuần 53/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 27/12/2020
52-LT/PBĐ Lịch tuần 52/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 20/12/2020
51-LT/PBĐ Lịch tuần 51/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 13/12/2020
50-LT/PBĐ Lịch tuần 50/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 06/12/2020
49-LT/PBĐ Lịch tuần 49/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 29/11/2020
48-LT/PBĐ Lịch tuần 48/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 22/11/2020