Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
48-LT/PBĐ Lịch tuần 48/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 27/11/2022
47-LT/PBĐ Lịch tuần 47/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 20/11/2022
46-LT/PBĐ Lịch tuần 46/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 13/11/2022
45-LT/PBĐ Lịch tuần 45/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 06/11/2022
44-LT/PBĐ Lịch tuần 44/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 30/10/2022
43-LT/PBĐ Lịch tuần 43/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 23/10/2022
42-LT/PBĐ Lịch tuần 42/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 16/10/2022
41-LT/PBĐ Lịch tuần 41/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 09/10/2022
40-LT/PBĐ Lịch tuần 40/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 02/10/2022
39-LT/PBĐ Lịch tuần 39/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 25/09/2022
38-LT/PBĐ Lịch tuần 38/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 18/09/2022
37-LT/PBĐ Lịch tuần 37/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 11/09/2022
36-LT/PBĐ Lịch tuần 36/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 04/09/2022
35-LT/PBĐ Lịch tuần 35/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 28/08/2022
34-LT/PBĐ Lịch tuần 34/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 21/08/2022
33-LT/PBĐ Lịch tuần 33/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 14/08/2022
32-LT/PBĐ Lịch tuần 32/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 07/08/2022
31-LT/PBĐ Lịch tuần 31/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 31/07/2022
30-LT/PBĐ Lịch tuần 30/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 24/07/2022
29-LT/PBĐ Lịch tuần 29/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 17/07/2022