Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
40-LT/PBĐ Lịch tuần 40/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 02/10/2022
39-LT/PBĐ Lịch tuần 39/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 25/09/2022
38-LT/PBĐ Lịch tuần 38/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 18/09/2022
37-LT/PBĐ Lịch tuần 37/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 11/09/2022
36-LT/PBĐ Lịch tuần 36/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 04/09/2022
35-LT/PBĐ Lịch tuần 35/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 28/08/2022
34-LT/PBĐ Lịch tuần 34/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 21/08/2022
33-LT/PBĐ Lịch tuần 33/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 14/08/2022
32-LT/PBĐ Lịch tuần 32/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 07/08/2022
31-LT/PBĐ Lịch tuần 31/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 31/07/2022
30-LT/PBĐ Lịch tuần 30/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 24/07/2022
29-LT/PBĐ Lịch tuần 29/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 17/07/2022
28-LT/PBĐ Lịch tuần 28/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 11/07/2022
27-LT/PBĐ Lịch tuần 27/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 03/07/2022
26-LT/PBĐ Lịch tuần 26/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 26/06/2022
25-LT/PBĐ Lịch tuần 25/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 19/06/2022
24-LT/PBĐ Lịch tuần 24/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 12/06/2022
23-LT/PBĐ Lịch tuần 23/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 05/06/2022
22-LT/PBĐ Lịch tuần 22/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 29/05/2022
21-LT/PBĐ Lịch tuần 21/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 22/05/2022