Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
32-LT/PBĐ Lịch tuần 32/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 07/08/2022
31-LT/PBĐ Lịch tuần 31/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 31/07/2022
30-LT/PBĐ Lịch tuần 30/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 24/07/2022
29-LT/PBĐ Lịch tuần 29/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 17/07/2022
28-LT/PBĐ Lịch tuần 28/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề 11/07/2022
27-LT/PBĐ Lịch tuần 27/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 03/07/2022
26-LT/PBĐ Lịch tuần 26/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 26/06/2022
25-LT/PBĐ Lịch tuần 25/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 19/06/2022
24-LT/PBĐ Lịch tuần 24/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 12/06/2022
23-LT/PBĐ Lịch tuần 23/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 05/06/2022
22-LT/PBĐ Lịch tuần 22/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 29/05/2022
21-LT/PBĐ Lịch tuần 21/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 22/05/2022
20-LT/PBĐ Lịch tuần 20/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 15/05/2022
19-LT/PBĐ Lịch tuần 19/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 08/05/2022
18-LT/PBĐ Lịch tuần 18/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 01/05/2022
17-LT/PBĐ Lịch tuần 17/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 24/04/2022
16-LT/PBĐ Lịch tuần 16/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 17/04/2022
15-LT/PBĐ Lịch tuần 15/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 10/04/2022
14-LT/PBĐ Lịch tuần 14/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 03/04/2022
13-LT/PBĐ Lịch tuần 13/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 27/03/2022