Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
27-LT/PBĐ Lịch tuần 27/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 03/07/2022
26-LT/PBĐ Lịch tuần 26/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 26/06/2022
25-LT/PBĐ Lịch tuần 25/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 19/06/2022
24-LT/PBĐ Lịch tuần 24/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 12/06/2022
23-LT/PBĐ Lịch tuần 23/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 05/06/2022
22-LT/PBĐ Lịch tuần 22/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 29/05/2022
21-LT/PBĐ Lịch tuần 21/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 22/05/2022
20-LT/PBĐ Lịch tuần 20/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 15/05/2022
19-LT/PBĐ Lịch tuần 19/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 08/05/2022
18-LT/PBĐ Lịch tuần 18/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 01/05/2022
17-LT/PBĐ Lịch tuần 17/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 24/04/2022
16-LT/PBĐ Lịch tuần 16/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 17/04/2022
15-LT/PBĐ Lịch tuần 15/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 10/04/2022
14-LT/PBĐ Lịch tuần 14/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 03/04/2022
13-LT/PBĐ Lịch tuần 13/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 27/03/2022
12-LT/PBĐ Lịch tuần 12/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 20/03/2022
11-LT/PBĐ Lịch tuần 11/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 13/03/2022
10-LT/PBĐ Lịch tuần 10/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 06/03/2022
9-LT/PBĐ Lịch tuần 9/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 27/02/2022
8-LT/PBĐ Lịch tuần 8/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 20/02/2022