Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản 30-LT/PBĐ
Ngày ban hành 24/07/2022
Ngày có hiệu lực 25/07/2022
Người ký
Trích yếu Lịch tuần 30/2022 - Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - ĐT phường Bồ Đề
Cơ quan ban hành Lịch tuần - bồ đề
Loại văn bản lịch tuần
Tài liệu đính kèm
20220725071405.LT 30.pdf