Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
10-LT/PBĐ Lịch tuần 10/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 04/03/2019
09-LT/PBĐ Lịch tuần 09/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 25/02/2019
08-LT/PBĐ Lịch tuần 08/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 18/02/2019
07-LT/PBĐ Lịch tuần 07/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 11/02/2019
05-LT/PBĐ Lịch tuần 05/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 27/01/2019
04-LT/PBĐ Lịch tuần 04/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 21/01/2019
03-LT/PBĐ Lịch tuần 03/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 14/01/2019
02-LT/PBĐ Lịch tuần 02/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 06/01/2019
01-LT/PBĐ Lịch tuần 01/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 30/12/2018
52-LT/PBĐ Lịch tuần 52 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 23/12/2018
51-LT/PBĐ Lịch tuần 51 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 16/12/2018
50-LT/PBĐ Lịch tuần 50 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 09/12/2018
49-LT/PBĐ Lịch tuần 49 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 02/12/2018
48-LT/PBĐ Lịch tuần 48 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 26/11/2018
47-LT/PBĐ Lịch tuần 47 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 18/11/2018
46-LT/PBĐ Lịch tuần 46 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 11/11/2018
45-LT/PBĐ Lịch tuần 45 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 04/11/2018
44-LT/PBĐ Lịch tuần 44 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 28/10/2018
43-LT/PBĐ Lịch tuần 43 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 22/10/2018
42-LT/PBĐ Lịch tuần 42 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 15/10/2018