Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
41-LT/PBĐ Lịch tuần 41 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 08/10/2018
40-LT/PBĐ Lịch tuần 40 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 29/09/2018
39-LT/PBĐ Lịch tuần 39 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 24/09/2018
38-LT/PBĐ Lịch tuần 38 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 17/09/2018
37-LT/PBĐ Lịch tuần 37- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 10/09/2018
36-LT/PBĐ Lịch tuần 36- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 03/09/2018
35-LT/PBĐ Lịch tuần 35- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 27/08/2018
34-LT/PBĐ Lịch tuần 34- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 19/08/2018
33-LT/PBĐ Lịch tuần 33- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 13/08/2018
32-LT/PBĐ Lịch tuần 32- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 06/08/2018
31-LT/PBĐ Lịch tuần 31- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 29/07/2018
30-LT/PBĐ Lịch tuần 30- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 22/07/2018
29-LT/PBĐ Lịch tuần 29- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 15/07/2018
28-LT/PBĐ Lịch tuần 28- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 08/07/2018
27-LT/PBĐ Lịch tuần 27- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 01/07/2018
26-LT/PBĐ Lịch tuần 26- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 24/06/2018
25-LT/PBĐ Lịch tuần 25- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 17/06/2018
24-LT/PBĐ Lịch tuần 24- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 10/06/2018
23-LT/PBĐ Lịch tuần 23- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 03/06/2018
22-LT/PBĐ Lịch tuần 22- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 28/05/2018