Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
21-LT/PBĐ Lịch tuần 21- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 20/05/2018
20-LT/PBĐ Lịch tuần 20- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 14/05/2018
19-LT/PBĐ Lịch tuần 19- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 07/05/2018
18-LT/PBĐ Lịch tuần 18- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 30/04/2018
17-LT/PBĐ Lịch tuần 17- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 23/04/2018
16-LT/PBĐ Lịch tuần 16- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 16/04/2018
15-LT/PBĐ Lịch tuần 15- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 09/04/2018
14-LT/PBĐ Lịch tuần 14- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 02/04/2018
13-LT/PBĐ Lịch tuần 13-Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 26/03/2018
12-LT/PBĐ Lịch tuần 12- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 19/03/2018
11-LT/PBĐ Lịch tuần 11- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 12/03/2018
10-LT/PBĐ Lịch tuần 10- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 05/03/2018
09-LT/UBND Lịch tuần 09 UBND phường Bồ Đề 25/02/2018
08-LT/UBND Lịch tuần 08 UBND phường Bồ Đề 18/02/2018
07-LT/UBND Lịch tuần 07 UBND phường Bồ Đề 11/02/2018
06-LT/UBND Lịch tuần 06 UBND phường Bồ Đề 05/02/2018
05-LT/UBND Lịch tuần 05 UBND phường Bồ Đề 29/01/2018
04-LT/UBND Lịch tuần 04 Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể 22/01/2018
03/LT-UBND Lịch tuần 03 năm 2018 phường Bồ Đề 15/01/2018
02-LT/UBND Lịch tuần 02 UBND phường Bồ Đề 08/01/2018