Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
08-LT/UBND Lịch tuần 08 UBND phường Bồ Đề 18/02/2018
07-LT/UBND Lịch tuần 07 UBND phường Bồ Đề 11/02/2018
06-LT/UBND Lịch tuần 06 UBND phường Bồ Đề 05/02/2018
05-LT/UBND Lịch tuần 05 UBND phường Bồ Đề 29/01/2018
04-LT/UBND Lịch tuần 04 Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể 22/01/2018
03/LT-UBND Lịch tuần 03 năm 2018 phường Bồ Đề 15/01/2018
02-LT/UBND Lịch tuần 02 UBND phường Bồ Đề 08/01/2018
01-LT/ĐU Lịch tuần 01 năm 2018 Đảng ủy phường Bồ Đề 02/01/2018
01-LT/UBND Lịch tuần 1 năm 2018 UBND phường Bồ Đề 02/01/2018
52-LT/ĐU Lịch tuần 52 Đảng ủy phường Bồ Đề 25/12/2017
52-LT/UBND Lịch tuần 52 UBND phường Bồ Đề 25/12/2017
51-LT/ĐU Lịch tuần 51 Đảng ủy phường Bồ Đề 18/12/2017
51-LT/UBND Lịch tuần 51 UBND phường Bồ Đề 18/12/2017
50-LT/ĐU Lịch tuần 50 Đảng ủy phường Bồ Đề 11/12/2017
50-LT/UBND Lịch tuần 50 UBND phường Bồ Đề 11/12/2017
49-LT/ĐU Lịch tuần 49 Đảng ủy phường Bồ Đề 04/12/2017
49-LT/UBND Lịch tuần 49 UBND phường Bồ Đề 04/12/2017
48-LT/ĐU Lịch tuần 48 Đảng ủy phường Bồ Đề 27/11/2017
48-LT/UBND Lịch tuần 48 UBND phường Bồ Đề 27/11/2017
47-LT/ĐU Lịch tuần 47 Đảng ủy phường Bồ Đề 20/11/2017