Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
50-LT/UBND Lịch tuần 50 UBND phường Bồ Đề 11/12/2017
49-LT/ĐU Lịch tuần 49 Đảng ủy phường Bồ Đề 04/12/2017
49-LT/UBND Lịch tuần 49 UBND phường Bồ Đề 04/12/2017
48-LT/ĐU Lịch tuần 48 Đảng ủy phường Bồ Đề 27/11/2017
48-LT/UBND Lịch tuần 48 UBND phường Bồ Đề 27/11/2017
47-LT/ĐU Lịch tuần 47 Đảng ủy phường Bồ Đề 20/11/2017
47-LT/UBND Lịch tuần 47 UBND phường Bồ Đề 20/11/2017
46-LT/ĐU Lịch tuần 46 Đảng ủy phường Bồ Đề 13/11/2017
46-LT/UBND Lịch tuần 46 UBND phường Bồ Đề 13/11/2017
45-LT/ĐU Lịch tuần 45 Đảng ủy phường Bồ Đề 06/11/2017
45-LT/UBND Lịch tuần 45 UBND phường Bồ Đề 06/11/2017
44-LT/ĐU Lịch tuần 44 Đảng ủy phường Bồ Đề 30/10/2017
44-LT/UBND Lịch tuần 44 UBND phường Bồ Đề 30/10/2017
43-LT/ĐU Lịch tuần 43 Đảng ủy phường Bồ Đề 23/10/2017
43-LT/UBND Lịch tuần 43 UBND phường Bồ Đề 23/10/2017
42-LT/ĐU Lịch tuần 42 Đảng ủy phường Bồ Đề 16/10/2017
42-LT/UBND Lịch tuần 42 UBND phường Bồ Đề 16/10/2017
41-LT/UBND Lịch tuần 41 UBND phường Bồ Đề 09/10/2017
41-LT/ĐU Lịch tuần 41 Đảng ủy phường Bồ Đề 09/10/2017
40-LT/ĐU Lịch tuần 40 Đảng ủy phường Bồ Đề 02/10/2017