Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
37-LT/UBND Lịch tuần 37 UBND phường Bồ Đề 11/09/2017
36-LT/ĐU Lịch tuần 36 Đảng ủy phường Bồ Đề 05/09/2017
36-LT/UBND Lịch tuần 36 UBND phường Bồ Đề 05/09/2017
35-LT/ĐU Lịch tuần 35 Đảng ủy phường Bồ Đề 28/08/2017
35-LT/UBND Lịch tuần 35 UBND phường Bồ Đề 28/08/2017
34-LT/ĐU Lịch tuần 34 Đảng ủy phường Bồ Đề 21/08/2017
34-LT/UBND Lịch tuần 34 UBND phường Bồ Đề 21/08/2017
33-LT/ĐU Lịch tuần 33 Đảng ủy phường Bồ Đề 14/08/2017
33-LT/UBND Lịch tuần 33 UBND phường Bồ Đề 14/08/2017
32-LT/ĐU Lịch tuần 32 Đảng ủy phường Bồ Đề 07/08/2017
32-LT/UBND Lịch tuần 32 UBND phường Bồ Đề 07/08/2017
31-LT/ĐU Lịch tuần 31 Đảng ủy phường Bồ Đề 31/07/2017
31-LT/UBND Lịch tuần 31 UBND phường Bồ Đề 31/07/2017
30-LT/ĐU Lịch tuần 30 Đảng ủy phường Bồ Đề 24/07/2017
30-LT/UBND Lịch tuần 30 UBND phường Bồ Đề 24/07/2017
29-LT/ĐU Lịch tuần 29 Đảng ủy phường Bồ Đề 17/07/2017
29-LT/UBND Lịch tuần 29 UBND phường Bồ Đề 17/07/2017
28-LT/ĐU Lịch tuần 28 Đảng ủy phường Bồ Đề 10/07/2017
28-LT/UBND Lịch tuần 28 UBND phường Bồ Đề 10/07/2017
27-LT/ĐU Lịch tuần 27 Đảng ủy phường Bồ Đề 03/07/2017