Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
27-LT/UBND Lịch tuần 27 UBND phường Bồ Đề 03/07/2017
26-LT/ĐU Lịch tuần 26 Đảng ủy phường Bồ Đề 26/06/2017
26-LT/UBND Lịch tuần 26 UBND phường Bồ Đề 26/06/2017
25-LT/ĐU Lịch tuần 25 Đảng ủy phường Bồ Đề 19/06/2017
25-LT/UBND Lịch tuần 25 UBND phường Bồ Đề 19/06/2017
24-LT/ĐU Lịch tuần 24 Đảng ủy phường Bồ Đề 12/06/2017
24-LT/UBND Lịch tuần 24 UBND phường Bồ Đề 12/06/2017
23-LT/ĐU Lịch tuần 23 Đảng ủy phường Bồ Đề 05/06/2017
23-LT/UBND Lịch tuần 23 UBND phường Bồ Đề 05/06/2017
22-LT/ĐU Lịch tuần 22 Đảng ủy phường Bồ Đề 29/05/2017
22-LT/UBND Lịch tuần 22 UBND phường Bồ Đề 29/05/2017
21-LT/ĐU Lịch tuần 21 Đảng ủy phường Bồ Đề 22/05/2017
21-LT/UBND Lịch tuần 21 UBND phường Bồ Đề 22/05/2017
20-LT/ĐU Lịch tuần 20 Đảng phường Bồ Đề 15/05/2017
20-LT/UBND Lịch tuần 20 UBND phường Bồ Đề 15/05/2017
19-LT/ĐU Lịch tuần 19 Đảng ủy phường Bồ Đề 08/05/2017
19-LT/UBND Lịch tuần 19 UBND phường Bồ Đề 08/05/2017
18-LT/ĐU Lịch tuần 18 Đảng ủy phường Bồ Đề 04/05/2017
18-LT/UBND Lịch tuần 18 UBND phường Bồ Đề 03/05/2017
17-LT/ĐU Lịch tuần 17 Đảng ủy phường Bồ Đề 24/04/2017