Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
20-LT/UBND Lịch tuần 20 UBND phường Bồ Đề 15/05/2017
19-LT/ĐU Lịch tuần 19 Đảng ủy phường Bồ Đề 08/05/2017
19-LT/UBND Lịch tuần 19 UBND phường Bồ Đề 08/05/2017
18-LT/ĐU Lịch tuần 18 Đảng ủy phường Bồ Đề 04/05/2017
18-LT/UBND Lịch tuần 18 UBND phường Bồ Đề 03/05/2017
17-LT/ĐU Lịch tuần 17 Đảng ủy phường Bồ Đề 24/04/2017
17-LT/UBND Lịch tuần 17 UBND phường Bồ Đề 24/04/2017
16-LT/ĐU Lịch tuần 16 Đảng ủy phường Bồ Đề 17/04/2017
16-LT/UBND Lịch tuần 16 UBND phường Bồ Đề 17/04/2017
15-LT/ĐU Lịch tuần 15 Đảng ủy phường 10/04/2017
15-LT/UBND Lịch tuần 15 UBND phường Bồ Đề 10/04/2017
14-LT/ĐU Lịch tuần 14 Đảng ủy phường Bồ Đề 03/04/2017
14-LT/UBND Lịch tuần 14 UBND phường Bồ Đề 03/04/2017
13-LT/ĐU Lịch tuần 13 Đảng ủy phường Bồ Đề 27/03/2017
13-LT/UBND Lịch tuần 13 UBND phường Bồ Đề 27/03/2017
12-LT/ĐU Lịch tuần 12 Đảng ủy Bồ Đề 20/03/2017
12-LT/UBND Lịch tuần 12 UBND phường Bồ Đề 20/03/2017
11-LT/ĐU Lịch tuần 11 Đảng ủy phường Bồ Đề 13/03/2017
11-LT/UBND Lịch tuần 11 UBND phường Bồ Đề 13/03/2017
10-LT/ĐU Lịch tuần 10 Đảng ủy phường Bồ Đề 06/03/2017