Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
07-LT/ĐU Lịch tuần 07 Đảng ủy phường Bồ Đề 13/02/2017
06-LT/ĐU Lịch tuần 06 Đảng ủy phường Bồ Đề 06/02/2017
06-LT/UBND Lịch tuần 06 UBND phường Bồ Đề 06/02/2017
04-LT/ĐU Lịch tuần 04 Đảng ủy phường Bồ Đề 23/01/2017
04-LT/UBND Lịch tuần 04 UBND phường Bồ Đề 23/01/2017
03-LT/ĐU Lịch tuần 03 Đảng ủy phường Bồ Đề 16/01/2017
03-LT/UBND Lịch tuần 03 UBND phường Bồ Đề 16/01/2017
03/LT-UBND Lịch tuần 03 năm 2018 phường Bồ Đề 15/01/2017
02-LT/ĐU Lịch tuần 2 Đảng ủy phường Bồ Đề 09/01/2017
02-LT/UBND Lịch tuần 2 UBND phường Bồ Đề 09/01/2017
41-LT/ĐU Lịch tuần 41 Đảng ủy phường Bồ Đề 10/10/2016
41-LT/UBND Lịch công tác tuần 41 UBND phường Bồ Đề 10/10/2016
40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40 Đảng ủy phường Bồ Đề 03/10/2016
40-LT/UBND Lịch công tác tuần 40 UBND phường Bồ Đề 03/10/2016
39-LT/ĐU Lịch tuần 39 Đảng ủy phường Bồ Đề 26/09/2016
39-LT/UBND Lịch tuần 39 UBND phường Bồ Đề 26/09/2016
38-LT/ĐU Lịch tuần 38 Đảng ủy phường Bồ Đề 19/09/2016
38-LT/UBND Lịch công tác tuần 38 UBND phường Bồ Đề 19/09/2016
37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37 Đảng ủy phường Bồ Đề 12/09/2016
37-LT/UBND Lịch công tác tuần 37 UBND phường Bồ Đề 12/09/2016