Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
39-LT/ĐU Lịch tuần 39 Đảng ủy phường Bồ Đề 26/09/2016
39-LT/UBND Lịch tuần 39 UBND phường Bồ Đề 26/09/2016
38-LT/ĐU Lịch tuần 38 Đảng ủy phường Bồ Đề 19/09/2016
38-LT/UBND Lịch công tác tuần 38 UBND phường Bồ Đề 19/09/2016
37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37 Đảng ủy phường Bồ Đề 12/09/2016
37-LT/UBND Lịch công tác tuần 37 UBND phường Bồ Đề 12/09/2016
36-LT/ĐU Lịch tuần 36 Đảng ủy phường Bồ Đề 05/09/2016
36-LT/UBND Lịch tuần 36 UBND phường Bồ Đề 05/09/2016
35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35 Đảng ủy Bồ Đề 29/08/2016
35-LT/UBND Lịch công tác tuần 35 UBND phường Bồ Đề 29/08/2016
34-LT/ĐU Lịch tuần 34 Đảng ủy phường Bồ Đề 22/08/2016
34-LT/UBND Lịch tuần 34 UBND phường Bồ Đề 22/08/2016
33-LT/ĐU Lịch tuần 33 Đảng ủy phường Bồ Đề 15/08/2016
33-LT/UBND Lịch công tác tuần 33 UBND phường Bồ Đề 15/08/2016
32-LT/ĐU Lịch tuần 32 Đảng ủy phường Bồ Đề 08/08/2016
32-LT/UBND Lịch tuần 32 UBND phường Bồ Đề 08/08/2016
31-LT/ĐU Lịch tuần 31 Đảng ủy phường Bồ Đề 03/08/2016
31-LT/UBND Lịch tuần 31 UBND phường Bồ Đề 03/08/2016
30-LT/ĐU Lịch công tác tuần 30 Đảng ủy phường Bồ Đề 25/07/2016
30-LT/UBND Lịch công tác tuần 30 UBND phường Bồ Đề 25/07/2016