Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
20-LT/PBĐ Lịch tuần 20/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 15/05/2022
19-LT/PBĐ Lịch tuần 19/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 08/05/2022
18-LT/PBĐ Lịch tuần 18/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 01/05/2022
17-LT/PBĐ Lịch tuần 17/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 24/04/2022
16-LT/PBĐ Lịch tuần 16/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 17/04/2022
15-LT/PBĐ Lịch tuần 15/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 10/04/2022
14-LT/PBĐ Lịch tuần 14/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 03/04/2022
13-LT/PBĐ Lịch tuần 13/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 27/03/2022
12-LT/PBĐ Lịch tuần 12/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 20/03/2022
11-LT/PBĐ Lịch tuần 11/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 13/03/2022
10-LT/PBĐ Lịch tuần 10/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 06/03/2022
9-LT/PBĐ Lịch tuần 9/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 27/02/2022
8-LT/PBĐ Lịch tuần 8/2022 - Đảng ủy, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 20/02/2022
7-LT/PBĐ Lịch tuần 7/2022 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 13/02/2022
06-LT/PBĐ Lịch tuần 6/2022 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 06/02/2022
4-LT/PBĐ Lịch tuần 4/2022 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 23/01/2022
3-LT/PBĐ Lịch tuần 3/2022 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 16/01/2022
02-LT/PBĐ Lịch tuần 2/2022 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 09/01/2022
01-LT/PBĐ Lịch tuần 1/2022 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 02/01/2022
51-LT/PBĐ Lịch tuần 51/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 19/12/2021