Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
13-LT/UBND Lịch công tác tuần 13 UBND phường Bồ Đề 28/03/2016
12-LT/ĐU lịch công tác tuần 12 Đảng ủy phường Bồ Đề 21/03/2016
12/LT-UBND Lịch công tác tuần 12 UBND phường Bồ Đề 21/03/2016
11-LT/ĐU Lịch công tác tuần 11 Đảng ủy phường Bồ Đề 14/03/2016
11/LT-UBND Lịch công tác tuần 11 UBND phường Bồ Đề 14/03/2016
10-LT/ĐU lịch công tác tuần 10 Đảng ủy phường Bồ Đề 07/03/2016
10/LT-UBND Lịch công tác tuần 10 UBND phường Bồ Đề 07/03/2016
09/LT-UBND Lịch công tác tuần 9 UBND phường Bồ Đề 29/02/2016
09-LT/ĐU Lịch công tác tuần 9 Đảng ủy phường Bồ Đề 29/02/2016
08-LT/ĐU Lịch công tác tuần 8 của Đảng ủy phường Bồ Đề 22/02/2016
08/LT-UBND Lịch công tác tuần 8 UBND phường Bồ Đề 22/02/2016
07-LT/ĐU Lịch công tác tuần 7 Đảng ủy phường Bồ Đề 16/02/2016
07/LT-UBND Lịch công tác tuần 7 UBND phường Bồ Đề 16/02/2016
05-LT/ĐU Lịch công tác tuần 5 Đảng ủy phường Bồ Đề 01/02/2016
05/LT-UBND Lịch công tác tuần 5 UBND phường Bồ Đề 01/02/2016
04-LT/ĐU Lịch công tác tuần 04 Đảng ủy phường Bồ Đề 27/01/2016
04/LT-UBND Lịch công tác tuần 04 UBND phường Bồ Đề 27/01/2016
03-LT/ĐU Lịch công tác tuần 03 Đảng ủy phường Bồ Đề 18/01/2016
03/LT-UBND Lịch công tác tuần 3 UBND phường Bồ Đề 18/01/2016
02-LT/ĐU Lịch công tác tuần 2 đảng ủy phường Bồ Đề 11/01/2016