Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
50-LT/PBĐ Lịch tuần 50/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 13/12/2021
49-LT/PBĐ Lịch tuần 49/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 06/12/2021
48-LT/PBĐ Lịch tuần 48/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 28/11/2021
47-LT/PBĐ Lịch tuần 47/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 22/11/2021
46-LT/PBĐ Lịch tuần 46/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 14/11/2021
45-LT/PBĐ Lịch tuần 45/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 07/11/2021
44-LT/PBĐ Lịch tuần 44/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 31/10/2021
43-LT/PBĐ Lịch tuần 43/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 24/10/2021
42-LT/PBĐ Lịch tuần 42/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 17/10/2021
41-LT/PBĐ Lịch tuần 41/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 10/10/2021
40-LT/PBĐ Lịch tuần 40/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 03/10/2021
39-LT/PBĐ Lịch tuần 39/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 26/09/2021
38-LT/PBĐ Lịch tuần 38/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 19/09/2021
33-LT/PBĐ Lịch tuần 33/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 15/08/2021
32-LT/PBĐ Lịch tuần 32/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 08/08/2021
31-LT/PBĐ Lịch tuần 31/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 01/08/2021
30-LT/PBĐ Lịch tuần 30/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 25/07/2021
29-LT/PBĐ Lịch tuần 29/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 18/07/2021
28-LT/PBĐ Lịch tuần 28/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 11/07/2021
27-LT/PBĐ Lịch tuần 27/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 04/07/2021