Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
26-LT/PBĐ Lịch tuần 26/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 28/06/2021
25-LT/PBĐ Lịch tuần 25/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 20/06/2021
24-LT/PBĐ Lịch tuần 24/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 13/06/2021
23-LT/PBĐ Lịch tuần 23/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 06/06/2021
22-LT/PBĐ Lịch tuần 22/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 30/05/2021
21-LT/PBĐ Lịch tuần 21/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 23/05/2021
20-LT/PBĐ Lịch tuần 20/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 16/05/2021
19-LT/PBĐ Lịch tuần 19/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 09/05/2021
18-LT/PBĐ Lịch tuần 18/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 02/05/2021
17-LT/PBĐ Lịch tuần 17/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 25/04/2021
16-LT/PBĐ Lịch tuần 16/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 18/04/2021
15-LT/PBĐ Lịch tuần 15/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 11/04/2021
14-LT/PBĐ Lịch tuần 14/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 04/04/2021
13-LT/PBĐ Lịch tuần 13/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 28/03/2021
12-LT/PBĐ Lịch tuần 12/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 21/03/2021
11-LT/PBĐ Lịch tuần 10/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 14/03/2021
10-LT/PBĐ Lịch tuần 10/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 07/03/2021
09-LT/PBĐ Lịch tuần 09/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 28/02/2021
08-LT/PBĐ Lịch tuần 08/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 21/02/2021
07-LT/PBĐ Lịch tuần 07/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 14/02/2021