Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
05-LT/PBĐ Lịch tuần 05/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 31/01/2021
04-LT/PBĐ Lịch tuần 04/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 24/01/2021
03-LT/PBĐ Lịch tuần 03/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 17/01/2021
02-LT/PBĐ Lịch tuần 02/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 10/01/2021
01-LT/PBĐ Lịch tuần 01/2021 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 03/01/2021
53-LT/PBĐ Lịch tuần 53/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 27/12/2020
52-LT/PBĐ Lịch tuần 52/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 20/12/2020
51-LT/PBĐ Lịch tuần 51/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 13/12/2020
50-LT/PBĐ Lịch tuần 50/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 06/12/2020
49-LT/PBĐ Lịch tuần 49/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 29/11/2020
48-LT/PBĐ Lịch tuần 48/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 22/11/2020
47-LT/PBĐ Lịch tuần 47/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 15/11/2020
46-LT/PBĐ Lịch tuần 46/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 08/11/2020
45-LT/PBĐ Lịch tuần 45/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 01/11/2020
44-LT/PBĐ Lịch tuần 44/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 25/10/2020
43-LT/PBĐ Lịch tuần 43/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 18/10/2020
42-LT/PBĐ Lịch tuần 42/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 11/10/2020
41-LT/PBĐ Lịch tuần 41/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 04/10/2020
40-LT/PBĐ Lịch tuần 40/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 28/09/2020
39-LT/PBĐ Lịch tuần 39/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 20/09/2020