Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
38-LT/PBĐ Lịch tuần 38/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 13/09/2020
37-LT/PBĐ Lịch tuần 37/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 06/09/2020
36-LT/PBĐ Lịch tuần 36/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 30/08/2020
35-LT/PBĐ Lịch tuần 35/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 23/08/2020
34-LT/PBĐ Lịch tuần 34/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 16/08/2020
33-LT/PBĐ Lịch tuần 33/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 09/08/2020
32-LT/PBĐ Lịch tuần 32/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 02/08/2020
31-LT/PBĐ Lịch tuần 31/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 26/07/2020
30-LT/PBĐ Lịch tuần 30/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 19/07/2020
29-LT/PBĐ Lịch tuần 29/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 12/07/2020
28-LT/PBĐ Lịch tuần 28/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 05/07/2020
27-LT/PBĐ Lịch tuần 27/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 28/06/2020
26-LT/PBĐ Lịch tuần 26/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 21/06/2020
25-LT/PBĐ Lịch tuần 25/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 14/06/2020
24-LT/PBĐ Lịch tuần 24/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 07/06/2020
23-LT/PBĐ Lịch tuần 23/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 31/05/2020
22-LT/PBĐ Lịch tuần 22/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 24/05/2020
21-LT/PBĐ Lịch tuần 21/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 17/05/2020
20-LT/PBĐ Lịch tuần 20/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 10/05/2020
19-LT/PBĐ Lịch tuần 19/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 03/05/2020