Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
18-LT/PBĐ Lịch tuần 18/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 26/04/2020
17-LT/PBĐ Lịch tuần 17/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 19/04/2020
16-LT/PBĐ Lịch tuần 16/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 12/04/2020
15-LT/PBĐ Lịch tuần 15/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 05/04/2020
14-LT/PBĐ Lịch tuần 14/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 29/03/2020
13-LT/PBĐ Lịch tuần 13/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 22/03/2020
12-LT/PBĐ Lịch tuần 12/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 15/03/2020
11-LT/PBĐ Lịch tuần 11/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 08/03/2020
10-LT/PBĐ Lịch tuần 10/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 01/03/2020
09-LT/PBĐ Lịch tuần 9/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 23/02/2020
08-LT/PBĐ Lịch tuần 8/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 16/02/2020
07-LT/PBĐ Lịch tuần 7/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 09/02/2020
06-LT/PBĐ Lịch tuần 6/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 02/02/2020
05-LT/PBĐ Lịch tuần 5/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 26/01/2020
04-LT/PBĐ Lịch tuần 4/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 19/01/2020
03-LT/PBĐ Lịch tuần 3/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 12/01/2020
02-LT/PBĐ Lịch tuần 2/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 05/01/2020
1-LT/PBĐ Lịch tuần 1/2020 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 29/12/2019
52-LT/PBĐ Lịch tuần 52/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 22/12/2019
51-LT/PBĐ Lịch tuần 51/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 15/12/2019