Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
50-LT/PBĐ Lịch tuần 50/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 08/12/2019
49-LT/PBĐ Lịch tuần 49/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 01/12/2019
48-LT/PBĐ Lịch tuần 48/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 24/11/2019
47-LT/PBĐ Lịch tuần 47/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 17/11/2019
46-LT/PBĐ Lịch tuần 46/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 10/11/2019
45-LT/PBĐ Lịch tuần 45/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 03/11/2019
44-LT/PBĐ Lịch tuần 44/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 27/10/2019
43-LT/PBĐ Lịch tuần 43/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 20/10/2019
39-LT/PBĐ Lịch tuần 42/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 13/10/2019
41-LT/PBĐ Lịch tuần 41/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 06/10/2019
40-LT/PBĐ Lịch tuần 40/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 29/09/2019
39-LT/PBĐ Lịch tuần 39/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 22/09/2019
38-LT/PBĐ Lịch tuần 38/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 15/09/2019
37-LT/PBĐ Lịch tuần 37/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 08/09/2019
36-LT/PBĐ Lịch tuần 36/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 01/09/2019
35-LT/PBĐ Lịch tuần 35/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 25/08/2019
34-LT/PBĐ Lịch tuần 34/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 18/08/2019
33-LT/PBĐ Lịch tuần 33/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 11/08/2019
32-LT/PBĐ Lịch tuần 32/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 04/08/2019
31-LT/PBĐ Lịch tuần 31/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 28/07/2019