Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
30-LT/PBĐ Lịch tuần 30/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 21/07/2019
29-LT/PBĐ Lịch tuần 29/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 14/07/2019
28-LT/PBĐ Lịch tuần 28/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 08/07/2019
27-LT/PBĐ Lịch tuần 27/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 01/07/2019
26-LT/PBĐ Lịch tuần 26/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 23/06/2019
25-LT/PBĐ Lịch tuần 25/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 16/06/2019
24-LT/PBĐ Lịch tuần 24/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 09/06/2019
23-LT/PBĐ Lịch tuần 23/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 02/06/2019
22-LT/PBĐ Lịch tuần 22/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 26/05/2019
21-LT/PBĐ Lịch tuần 21/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 19/05/2019
20-LT/PBĐ Lịch tuần 20/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 12/05/2019
19-LT/PBĐ Lịch tuần 19/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 05/05/2019
18-LT/PBĐ Lịch tuần 18/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 28/04/2019
17-LT/PBĐ Lịch tuần 17/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 21/04/2019
16-LT/PBĐ Lịch tuần 16/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 15/04/2019
15-LT/PBĐ Lịch tuần 15/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 08/04/2019
14-LT/PBĐ Lịch tuần 14/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 31/03/2019
13-LT/PBĐ Lịch tuần 13/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 25/03/2019
12-LT/PBĐ Lịch tuần 12/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 17/03/2019
11-LT/PBĐ Lịch tuần 11/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 10/03/2019