Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
45-KH/QU Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2016 - 2020 01/08/2016
281/KH-UBND Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 02/10/2015
278/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao Đợt cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) 01/10/2015
279/KH-UBND Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thiết thực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo quận Long Biên năm học 2015-2016 01/10/2015
47-QĐ/ĐU Quyết định Ban hành Quy định đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị quận Long Biên 28/08/2015
05-KH/QU Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội và 03 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 28/08/2015
64/TB-UBND Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức quận Long Biên năm 2014 16/01/2015