Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Hội nghị giao ban, triển khai KH tăng cường công tác quản lý TTXD,TTĐT, đảm bảo TT ATGT, VSMT, cảnh quan đô thị trước, trong và sau Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán năm 2021 trên địa bàn phường Bồ Đề
Ngày đăng 24/12/2020 | 16:29  | Lượt xem: 695

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, UBND phường giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị tháng 12/2020

Chủ trì buổi giao ban đồng chí Lưu Ngọc Tiến – PCT UBND phường; thành phần tham dự có đồng chí Đinh Xuân Hiếu – phó trưởng công an phường, cùng tổ quản lý trật tự đô thị, tổ cảnh sát trật tự công an phường; Sau khi nghe Văn phòng UBND phường thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị tháng 12/2020 và kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trước, trong và sau Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán năm 2021 trên địa bàn phường Bồ Đề, nghe ý kiến phát biểu tại cuộc họp; Đồng chí Lưu Ngọc Tiến – PCT UBND kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Về công tác quản lý trật tự xây dựng:

-Giao đồng chí Hùng – TTXD chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế  phối hợp giữ đội TTXD quận với UBND phường và phân công nhiệm vụ của tổ gửi về thường trực UBND phường

-Giao đồng chí Hùng – TTXD phối hợp với Văn phòng UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2021.

-Phối hợp với bộ phận Địa chính thực hiện nghiêm túc kết luận 316/KL-STNMT của Sở tài nguyên.

-Phối hợp với các bộ phận chuyên môn ( Địa chính, Tư pháp, Văn phòng, VHTT) giải quyết các đơn thư trên địa bàn

-Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

+Về công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường:

-Ghi nhận các ý kiến đóng góp tại buổi giao ban.

-Giao Văn phòng UBND phường tham mưu chỉnh sửa, trình đồng chí Chủ tịch UBND phường ký ban hành phân công nhiệm vụ tổ quản lý trật tự đô thị.

-Giao các Ngành, bộ phận chuyên môn, Ban chỉ huy công an phường thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 18/12/2020 về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trước, trong và sau Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán năm 2021 trên địa bàn phường Bồ Đề.

-Tiến hành tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường vào ngày 29/12/2020.

-Giao Văn phòng UBND phường tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

 

                                                                                                            Nguyễn Công Hiếu