Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

UBND phường làm việc với các hộ kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng trên địa bàn phường về công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021.
Ngày đăng 15/01/2021 | 17:24  | Lượt xem: 553

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, UBND phường làm việc với các hộ kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng trên địa bàn về công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết;

Đồng chí Nguyễn Văn Luyện CT UBND chủ trì buổi họp, thành phần tham dự có đồng chí Lưu Ngọc Tiến – PCT UBND, Văn phòng và tổ TTĐT; Sau khi nghe Văn phòng UBND phường báo cáo kế hoạch vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2021; các ý kiến phát biểu tại buổi họp; Đồng chí Nguyễn Văn Luyện – CT UBND phường kết luận, giao nhiệm vụ như sau:

- UBND phường ghi nhận các doanh nghiệp kinh doanh vật tự, vật liệu xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường trong công tác tổng dọn vệ sinh, thu gom phế thải vô chủ trong năm 2020; Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy trong năm 2021.

- Giao đồng chí Tiến – PCT UBND chỉ đạo các bộ phận chuyên môn cùng các đơn vị liên quan bám sát kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 18/12/2020 về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trước, trong và sau Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán năm 2021 trên địa bàn phường Bồ Đề.

- Giao Văn phòng UBND phường thông báo lịch ra quân tổng vệ sinh môi trường tới các đơn vị trên trước 02 ngày để cùng phối hợp, thực hiện.

- Ngoài các nội dung phối hợp, UBND phường yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vật tự, vật liệu xây dựng thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao trên địa bàn phường.

 

                                                                                                            Nguyễn Công Hiếu